شروع به کار آنلاین منو

شروع به کار آنلاین منو

در ایام اپیدمی کرونا نیاز عدم تماس فیزیکی بیشتر از قبل احساس میشود انلاین منو با ایجاد بستری جهت ساخت منوی آنلاین جهت رستوران ها بدون نیاز به تماس فیزیکی امکان مشاهده منوی رستوران شما را دارد

سایت آنلاین منو در سال 99 جهت تامین نیاز های رستوران ها کافه ها و تمامی کسب و کارهای که نیاز به منو و لیست دارند ایجاد شد و در حال حاظر به صورت رایگان اراعه خدمات می کند

تیم پشتیبانی انلاین منو همواره جهت ارتقاع نرم افزار در حال کوشش است